Staviori
Staviori

Pier´┐Żcionki zar´┐Żczynowe

Jaki rozmiar?

Najlepiej jest zmierzy´┐Ż palec, przy pomocy specjalistycznej miarki do palc´┐Żw, na kt´┐Żrym b´┐Żdzie noszony pier´┐Żcionek, w´┐Żwczas nie ma ryzyka pomy´┐Żki. Natomiast nie zawsze jest to mo´┐Żliwe, zw´┐Żaszcza w przypadku pier´┐Żcionk´┐Żw zar´┐Żczynowych, kt´┐Żre maj´┐Ż by´┐Ż niespodziank´┐Ż.

W tej sytuacji warto wiedzie´┐Ż, ´┐Że:

- najpopularniejszy damski rozmiar to 13, ale nie ma tutaj niestety ´┐Żadnych regu´┐Ż.

- standardowo oferujemy rozmiary pier´┐Żcionk´┐Żw od 10 do 18. W przypadku niestandardowych rozmiar´┐Żw prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny oraz terminu realizacji.

- zwyczajowo pier´┐Żcionek zar´┐Żczynowy nosimy na palcu serdecznym prawej d´┐Żoni.

- ani ´┐Żrednica ani obw´┐Żd nie s´┐Ż rozmiarem, natomiast na ich podstawie mo´┐Żna okre´┐Żli´┐Ż rozmiar

Rozmiary pier´┐Żcionk´┐Żw - MIARKA

UWAGA! Prosimy pami´┐Żta´┐Ż, i´┐Ż pomiary domowymi sposobami zawsze b´┐Żd´┐Ż szacunkowe i nie daj´┐Ż 100% gwarancji doboru odpowiedniego rozmiaru pier´┐Żcionka.

- ka´┐Żdy palec u ka´┐Żdej r´┐Żki jest inny i je´┐Żli mierzy si´┐Ż ´┐Żrednice innego pier´┐Żcionka w celu ustalenia rozmiaru, to musi to by´┐Ż pier´┐Żcionek z palca, na kt´┐Żrym b´┐Żdzie noszony pier´┐Żcionek zar´┐Żczynowy.

Wymiana pier´┐Żcionka na inny rozmiar

Naszym klientom zapewniamy bezp´┐Żatn´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wymiany rozmiaru pier´┐Żcionka w terminie 30 dni od daty jego zakupu. Dlatego kupuj´┐Żc pier´┐Żcionek zar´┐Żczynowy nie musicie si´┐Ż martwi´┐Ż czy rozmiar b´┐Żdzie trafiony.


W przypadku kiedy okazuje si´┐Ż, ´┐Że pier´┐Żcionek nie pasuje, prosimy o kontakt. Zam´┐Żwimy do Pa´┐Żstwa nieodp´┐Żatnie naszego kuriera aby odes´┐Ża´┐Ż pier´┐Żcionek do nas i wymieni´┐Ż na w´┐Ża´┐Żciwy rozmiar. (Dotyczy tylko pier´┐Żcionk´┐Żw ze z´┐Żota z kamieniami szlachetnymi.)


Mo´┐Że si´┐Ż zdarzy´┐Ż, ´┐Że pier´┐Żcionek b´┐Żdzie ju´┐Ż noszony (lub nie b´┐Żdziemy akurat dysponowa´┐Ż potrzebnym rozmiarem), w´┐Żwczas istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zmiany rozmiaru przez naszego wyspecjalizowanego z´┐Żotnika. Podobnie dzieje si´┐Ż w przypadku rozmiar´┐Żw niestandardowych. Pierwsza zmiana rozmiaru jest darmowa (Dotyczy tylko pier´┐Żcionk´┐Żw ze z´┐Żota z kamieniami szlachetnymi.), z wyj´┐Żtkiem rozmiar´┐Żw powy´┐Żej 18. W´┐Żwczas koszt zmiany rozmiaru jest ustalany indywidualnie dla poszczeg´┐Żlnych modeli.

Uwaga! W przypadku pier´┐Żcionk´┐Żw wykonywanych na indywidualne zam´┐Żwienie nie ma mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wymiany rozmiaru pier´┐Żcionka, a jedynie zmiana rozmiaru przez naszego wyspecjalizowanego z´┐Żotnika. Jednak´┐Że tylko je´┐Żli konstrukcja pier´┐Żcionka pozwala na zmian´┐Ż rozmiaru!

Opcje

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori
ul. Jeleniogˇrska 16, 60-179 Pozna˝,
tel. +48 500 744 070