Staviori
Staviori

Bezpečnost nákupu


Na bezpečnost plateb provedených v našem obchodě dohlíží firma PayU S.A. a PayPal. Jelikož je pro nás na prvním místě naše vlastní důvěryhodnost, tak veškeré informace o námi nabízených produktech, podmínkách realizace transakcí a objednávek, možnostech vrácení zboží, a také všechny údaje o naší společnosti jsou uvedeny velmi přehledně a jednoznačně.

Nákupy uskutečněné prostřednictvím služby PayU a PayPal, se vyznačují nejvyšší úrovní zabezpečení. Nejnovější metody pro šifrování dat ve spojení s technologickými platformami světové třídy, jsou zárukou spolehlivé ochrany prováděných transakcí.

Platební agent

Společnost PayU S.A. na základě rozhodnutí Guvernýra Polské národní banky ze dne 15. června 2007 získala status Platebního agenta. Za tímto účelem splňuje celou řadu požadavků podrobně popsaných v Zákoně o elektronických platebních nástrojích (Sbírka zákonů ze dne 11.10.2002, č.169, poz.1385 s pozdějšími změnami).

Platební agenty má v dozoru Guvernér Polské národní banky. Tato skutečnost je zavazuje předávat Polské národní bance informace potřebné k zajištění jeho činnosti. Reportování v souladu se zákonem se týká mj. aktuálního stavu peněžních zúčtování, počtu akceptantů, počtu a hodnoty prováděných transakcí, a také počtu vydařených a nevydařených pokusů o uskutečnění protiprávních transakcí nebo operací porušujících pravidla poctivého platebního styku (například s použitím kradených nebo ztracených platebních karet).

Smlouvy uzavírané Platebním agentem s internetovými obchody nebo servisy dávají záruku jasnosti zúčtovacích procedur a bezpečnosti prováděných transakcí.

Přenos informací

Transfer údajů na stránkách servisů spolupracujících se systémem Płatności (Platby) je realizován pomocí mezinárodního bezpečnostního protokolu SSL EV, jež zajišťuje nejvyšší úroveň ověřování totožnosti. Navíc nabízí možnost kódování informací přenášených mezi Vaším obchodem či platformou a Vašimi zákazníky.

Ochrana před protiprávními transakcemi

Nakupování zboží nebo služeb prostřednictvím platební karty je velmi rizikové. Společnost PayU S.A. má mnohaleté zkušenosti v poskytování plateb tohoto druhu. Získané znalosti nám dovolily snížit počet podezřelých transakcí z 40% do 0,2%. Díky tomu uživatelům Płatności (Plateb) můžeme nabízet jedinečnou funkčnost Chargeback. Zakládá se na převzetí finanční zodpovědnosti za transakce s použitím kradených nebo ztracených platebních karet.

Všechny operace uskutečněné prostřednictvím Płatności (Plateb) jsou monitorovány a jejich způsob vedení hlídá secializovaná Bezpečtnostní sekce spolu s odborným Klientským oddělením zabývajícím se obsluhou uživatelů systému.

3D-Secure

Pro transakce uskutečněné platebními kartami používáme technologii 3D Secure. Jedná se o mezinárodně standardizovaný proces zpracování plateb a akceptace karet na internetu. Z hlediska bezpečnosti a komfortu splňuje nejnáročnější požadavky a nám pomáhá zvýšit bezpečnost online transakcí. Zakládá se na ověření platebních karet před jejich použitím, během kterého majitel karty prostřednictvím zvláštniho hesla potvrzuje svou totožnost. Další ověření klientské karty probíhá stejně jako v případě transakcí neuskutečněných prostřednictvím technologie 3D Secure.

PayPal

PayPal je jednou z nejbezpečnějších platebních bran na světě. Více než desetileté zkušenosti v oblasti internetových plateb přispělo k zpracování účinných metod ochrany údajů. Bez ohledu na to, zda kupuješ, prodáváš či převádíš peníze, jsou Tvoje finanční data (číslo účtu a karty) bezpečné, jelikož jsou šifrovány na našich bezpečných servrech. Díky tomu je nemusíš poskytovat osobě, která platbu obdrží nebo zasílá. Za účelem zajištění ještě větší bezpečnosti, jsme zavedli nepřetržité monitorování všech transakcí. Náš tým specialistů na ochranu transakcí tyto neustále kontroluje 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu. Jejich úkolem je identifikovat podezřelé aktivity nebo chování a ochránit naše uživatele před neschválenými transakcemi. Pokud přes veškerou snahu neproběhne Vaše transakce podle plánu nebo máte jakékoliv obavy z internetových plateb nebo porušení pravidel či svojí bezpečnosti (například pishing), mǖžete nam snadno nahlásit jakýkoli problém a a tak získat naši pomoc. Dodatečně tak kupujíci, jak prodávající ochrání program dle ustanovení popsaných v našich předpisech a ve Smlouvě z Uživatelem.

Ochrana kupujících

V případě, že na internetu zakoupený předmět nedorazil nebo do značné míry neodpovídá popisu, vrátíme Vám vynaložené náklady. Ochrana kupujících se vztahuje na produkty zakoupené v servisu eBay a zaplacené pomocí systému PayPal. Ochrana platí také pro platby provedené na stránce PayPal.

Které předměty jsou programem chráněny? Ochrana se vztahuje na fyzické produkty, které lze poslat poštou a jejich prodej není ze zákona zakázán. Tady jsou příklady, kdy je možná reklamace podat a stav zakoupeného předmětu neodpovídá jeho popisu. Kupil jsi knihu, ale místo ní dorazil film; bylo objednáno nové zboží, ale dostal si použité; chtěl jsi 3 filmy, ale dostal jenom 2; objednaný produkt byl při přepravě poškozen; zakoupenému předmětu chybějí části, o čemž Tě prodejce neinformoval; chtěl jsi originální produkt, ale dorazil padělek. Ochrana PayPal však neplatí v případě, když prodejce správně a poctivě produkt popsal a Tvoje nespokojenost plyne ze skutečnosti, že se Ti zboží nelíbí.

Co není chráněno? Program ochrany kupujících PayPal se nevztahuje na všechny předměty, mj. digitalní zboží, služby, vozidla, produkty vyrobené na objednávku, jakož produkty porušující naše pravidla a platné zákony. Ochranu nelze uplatnit na osobně zakoupené předměty (mimo internet) a také na peníze zaslané rodině nebo přátelům.

Jak probíhá progam ochrany? Pro zahájení procesu ochrany kupujících je třeba během 45 dní od poslání platby otevřít spor. Pokud Ti prodejce nepředloží potenciálně uspokojivé řešení, musíš svůj spor změnit v nárok. Máš na to 20 dní od otevření sporu. Tímto uznáváš, že není možné hledat přátelské řešení a žádáš PayPal o urovnání sporu. Po přezkoumání situace učiníme na základě shromažděných informací a pravidel servisu PayPal rozhodnutí.

Opce

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori je především značka pro investiční šperky nejvyšší kvality. Seznámte se s naší nabídkou!