Staviori
Staviori

Z�ruka

Na v�echny produkty se vztahuje z�ruka v�robce, je� standardn� trv� 12 m�s�ce, po t�to dob� V�m Infinity poskytuje podm�ne�nou z�ruku: pokud se n�co stane, kontaktujte n�s- pokus�me se V�m pomoci. Prod�v�me produkty, kter� nemaj� pr�vo na vadu.

Krom� toho sv�m z�kazn�k�m Staviori nab�z� bezplatnou slu�bu obnovy/�i�t�n� nakoupen�ch �perk� ze zlata s drahokamy. Podm�nkou pro jej� realizaci je odesl�n� �perk� k N�m na vlastn� n�klady a �hrada n�klad� spojen�ch s nov�m odesl�n�m zbo�� k V�m.

Formul�� reklamace / vr�cen� / v�m�ny zbo��

V p��pad� nutnosti vr�cen�, v�m�ny nebo po�kozen� zbo�� , pros�me o jeho odesl�n� spolu s vyti�t�n�m a vypln�n�m formul��em.

Opce

Partnerzy ratyPartnerzy PayuPartnerzy InPostPartnerzy InPost

Staviori je pedevm znaka pro investin perky nejvy kvality. Seznmte se s na nabdkou!